Lorem Ipsum
Lorem Ipsum
Lorem Ipsum
Lorem Ipsum

Tạo tiện ích liên hệ:

Chọn “Contact Widgets", nhấn “Add" để tạo:

- Name: tên tiện ích (Zalo, Messenger,...)

- Link: dán liên kết của tiện tích vào

- Target:

+ Open Same Window: chọn nếu bạn muốn tiếp tục ở tại tab đang mở

+ Open New Window: chọn nếu bạn muốn tiếp tục ở tab mới

- Published: bật/tắt để hiện hoặc ẩn

- Sort: sắp xếp thứ tự giữa các tiện ích

- Image: thêm hình ảnh của tiện ích

Cuối cùng bạn cần nhấn “Save & Close” để hoàn tất.

Media: chứa tất cả hình ảnh bạn tải lên website

Tạo bộ sưu tập hình ảnh:

Chọn “Album", nhấn “Add" để tạo:

- Name: tên album

- Page: chọn “Gallery Detail"

- Choose from Media: chọn hình ảnh trong Media

- Tải ảnh từ máy khi click vào vùng “Click here to choose an image file or - drag it here”

- Set as album thumbnail: tick chọn 1 ảnh và nhấn vào nút này để làm ảnh đại diện cho album

- Remove: tick chọn từng ảnh hoặc tất cả và nhấn nút này để xoá ảnh

- Rê chuột vào ảnh, sẽ hiện 3 biểu tượng:

+ Con mắt: xem ảnh chi tiết

+Cây bút: cắt ảnh

+ Thùng rác: xoá ảnh

Cuối cùng bạn cần nhấn “Save & Close” để hoàn tất.

Bài học liên quan

Cách cài đặt Pop-up

Pop-up nằm trong module Marketing, sử dụng như một cửa sổ nhỏ bật lên trong trang web nhằm hiển thị...

Xem ngay...

Cách sử dụng module Slider

Module Slider tập hợp các nội dung quan trọng, nổi bật của website như các sự kiện khuyến mãi, sản...

Xem ngay...

Cách sử dụng module Product

Module Product là module sản phẩm sử dụng cho mục đích tạo các nhóm sản phẩm, các sản phẩm chi...

Xem ngay...
Xuân này vẫn giống xuân xưa, vẫn đi Đà Lạt vẫn chưa hết ghiền

Theo dõi chúng tôi

Lorem Ipsum
Lorem Ipsum
Lorem Ipsum

Xem thêm

Bản quyền © 2016 - 2023 Eraweb. Tất cả các quyền được bảo lưu.
Eraweb là một sản phẩm được làm bằng cả ❤.