Lorem Ipsum
Lorem Ipsum
Lorem Ipsum
Lorem Ipsum
Stacking Order là gì?

Stacking Order là gì?

Stacking Order là 1 thuộc tính không thể thiếu trong thiết kế bố cục website. Nói 1 cách đơn giản,...

Xem ngay...
Border Radius là gì?

Border Radius là gì?

Border Radius là thuộc tính làm tròn các góc của 1 thành phần. Thuộc tính này thường thấy ở các...

Xem ngay...
Margin là gì?

Margin là gì?

Margin là khoảng cách giữa 2 thành phần. Hay nói cách khác, Margin là khoảng trống bao quanh 4 mặt...

Xem ngay...
Padding là gì?

Padding là gì?

Padding là khoảng cách từ 1 thành phần đến lề của chúng. Hay nói cách khác, Padding là khoảng trống...

Xem ngay...
Heading là gì?

Heading là gì?

Heading là những tiêu đề nổi bật trong 1 trang web. Việc hệ thống thẻ Heading tốt giúp nhanh chóng...

Xem ngay...
Addon - Config là gì?

Addon - Config là gì?

Add-on - Config là biểu tượng bánh xe nằm ngay bên phải Add-on trong bảng layer có nhiệm vụ hỗ...

Xem ngay...
Grid là gì?

Grid là gì?

Grid là hệ thống lưới giúp dễ dàng phân chia và sắp xếp bố cục trang web

Xem ngay...
Element là gì?

Element là gì?

Element là tất cả các thành phần tạo nên một thiết kế, ví dụ như màu sắc, kiểu chữ, hình...

Xem ngay...
Add-on là gì?

Add-on là gì?

Add-on là chức năng hay nội dung hiển thị trên trang web như chức năng lọc sản phẩm, nội dung...

Xem ngay...
Block là gì?

Block là gì?

Các Block được cố định bởi Container, bên trong nó chứa các Add-on

Xem ngay...
Xuân này vẫn giống xuân xưa, vẫn đi Đà Lạt vẫn chưa hết ghiền

Theo dõi chúng tôi

Lorem Ipsum
Lorem Ipsum
Lorem Ipsum

Xem thêm

Bản quyền © 2016 - 2023 Eraweb. Tất cả các quyền được bảo lưu.
Eraweb là một sản phẩm được làm bằng cả ❤.