Lorem Ipsum
Lorem Ipsum
Lorem Ipsum
Lorem Ipsum

Border Radius là thuộc tính làm tròn các góc của 1 thành phần. Thuộc tính này thường thấy ở các nút, thanh tìm kiếm, hình ảnh,... giúp chúng trở nên dễ nhìn, thân thiện với người dùng.

Bài học liên quan

Stacking Order là gì?

Stacking Order là 1 thuộc tính không thể thiếu trong thiết kế bố cục website. Nói 1 cách đơn giản,...

Xem ngay...

Margin là gì?

Margin là khoảng cách giữa 2 thành phần. Hay nói cách khác, Margin là khoảng trống bao quanh 4 mặt...

Xem ngay...

Padding là gì?

Padding là khoảng cách từ 1 thành phần đến lề của chúng. Hay nói cách khác, Padding là khoảng trống...

Xem ngay...

Heading là gì?

Heading là những tiêu đề nổi bật trong 1 trang web. Việc hệ thống thẻ Heading tốt giúp nhanh chóng...

Xem ngay...
Xuân này vẫn giống xuân xưa, vẫn đi Đà Lạt vẫn chưa hết ghiền

Theo dõi chúng tôi

Lorem Ipsum
Lorem Ipsum
Lorem Ipsum

Xem thêm

Bản quyền © 2016 - 2023 Eraweb. Tất cả các quyền được bảo lưu.
Eraweb là một sản phẩm được làm bằng cả ❤.