Lorem Ipsum
Lorem Ipsum
Lorem Ipsum
Lorem Ipsum

Module Slider tập hợp các nội dung quan trọng, nổi bật của website như các sự kiện khuyến mãi, sản phẩm mới ra mắt,...

Tạo nhóm Slider:

- Nhấn vào mục “Slider”

- Chọn “Category"

- Nhấn “Add” để tạo nhóm

- Nhập tên vào phần “Title”, sau đó nhấn “Save & Close” để hoàn tất

Tạo các Slider:

Nhấn vào “All Banners”, nhấn nút “Add” để tạo:

Ở tab Details:

- Title: nhập tên

- Category: chọn nhóm Slider

- Description: nhập mô tả

- URL: chèn liên kết

- Video: nhấn biểu tượng “+” để tải video lên hoặc chèn đường link ở dạng https://www.youtube.com/watch?v=

- Target:

+ Open Same Window: chọn nếu bạn muốn tiếp tục ở tại tab đang mở

+ Open New Window: chọn nếu bạn muốn tiếp tục ở tab mới

- Published: bật/tắt để hiện hoặc ẩn

- Image: thêm hình ảnh

Ở tab Advanced:

- Button name: tên nút

Cuối cùng bạn cần nhấn “Save & Close” để hoàn tất.

Bài học liên quan

Cách sử dụng module Utilities

Module tiện ích bao gồm các tiện ích liên hệ, tất cả hình ảnh và bộ sưu tập trong website

Xem ngay...

Cách cài đặt Pop-up

Pop-up nằm trong module Marketing, sử dụng như một cửa sổ nhỏ bật lên trong trang web nhằm hiển thị...

Xem ngay...

Cách sử dụng module Product

Module Product là module sản phẩm sử dụng cho mục đích tạo các nhóm sản phẩm, các sản phẩm chi...

Xem ngay...
Xuân này vẫn giống xuân xưa, vẫn đi Đà Lạt vẫn chưa hết ghiền

Theo dõi chúng tôi

Lorem Ipsum
Lorem Ipsum
Lorem Ipsum

Xem thêm

Bản quyền © 2016 - 2023 Eraweb. Tất cả các quyền được bảo lưu.
Eraweb là một sản phẩm được làm bằng cả ❤.