Lorem Ipsum
Lorem Ipsum
Lorem Ipsum
Lorem Ipsum

Vào module Settings:

General Settings: chọn “Email"

PROVIDER: chọn “EraMail"

FROM EMAIL: điền “Eraweb Notifications”

REPLY TO: điền “notifications@mailer.eraweb.io”

Nhấn “Save Email" để hoàn tất

Notification: chọn “System Email Template”, nhấn “Add" để tạo 2 form:

- Email gửi cho Admin:

Title: điền “Email gửi cho Admin"

From Name: điền “Eraweb Notifications”

From Email: điền “notifications@mailer.eraweb.io”

Subject: điền “Có liên hệ mới từ website”

Content: điền mã {{RESPONSE_DETAIL}}

Nhấn “Save & Close” để hoàn tất

- Email phản hồi tự động cho khách hàng:

Title: điền “Email phản hồi tự động cho khách hàng"

From Name: điền tên công ty

From Email: điền email công ty

Subject: điền “Cảm ơn bạn đã liên hệ với chúng tôi”

Content: điền “Cảm ơn bạn đã liên hệ với ABC, chúng tôi sẽ phản hồi bạn sớm trong 24h. Chúc bạn một ngày tốt đẹp, tên.”

Nhấn “Save & Close” để hoàn tất

Vào Visual 3:

Mở Add-on Config của Add-on Custom Form, chọn tab “Email”:

Send to: chọn “Send to All”

Email End-user Template: chọn “Email phản hồi tự động cho khách hàng"

Email Admin: điền giống mail ở form “Email phản hồi tự động cho khách hàng”

Email Admin Template: chọn “Email gửi cho Admin"

Nhấn “Apply" để hoàn tất

Bài học liên quan

Cách sử dụng module Utilities

Module tiện ích bao gồm các tiện ích liên hệ, tất cả hình ảnh và bộ sưu tập trong website

Xem ngay...

Cách cài đặt Pop-up

Pop-up nằm trong module Marketing, sử dụng như một cửa sổ nhỏ bật lên trong trang web nhằm hiển thị...

Xem ngay...

Cách sử dụng module Slider

Module Slider tập hợp các nội dung quan trọng, nổi bật của website như các sự kiện khuyến mãi, sản...

Xem ngay...

Cách sử dụng module Product

Module Product là module sản phẩm sử dụng cho mục đích tạo các nhóm sản phẩm, các sản phẩm chi...

Xem ngay...
Xuân này vẫn giống xuân xưa, vẫn đi Đà Lạt vẫn chưa hết ghiền

Theo dõi chúng tôi

Lorem Ipsum
Lorem Ipsum
Lorem Ipsum

Xem thêm

Bản quyền © 2016 - 2023 Eraweb. Tất cả các quyền được bảo lưu.
Eraweb là một sản phẩm được làm bằng cả ❤.