Lorem Ipsum
Lorem Ipsum
Lorem Ipsum
Lorem Ipsum

Module Product là module sản phẩm sử dụng cho mục đích tạo các nhóm sản phẩm, các sản phẩm chi tiết trong các website thương mại điện tử,...

Tạo nhóm sản phẩm:

Chọn “Category", nhấn “Add” để tạo nhóm. Sau đó:

- Name: nhập tên nhóm

- Parent: chọn tên của nhóm sản phẩm cha nếu nhóm sản phẩm bạn đang tạo là nhóm sản phẩm con

- Description: một vài mô tả cho nhóm

- Published: bật/tắt để hiện hoặc ẩn nhóm

- Category Image: thêm hình ảnh cho nhóm

- Page: chọn trang “Product List” hoặc các trang khác tuỳ mục đích

Cuối cùng bạn cần nhấn “Save & Close” để hoàn tất.

Tạo các sản phẩm:

Chọn “All Products", nhấn “Add” để tạo bài viết. Sau đó:

Ở tab Basic:

- Name: nhập tên sản phẩm

- Category: chọn Category mong muốn

- Description: nhập mô tả sản phẩm

- Regular Price: nhập giá bán

- Sale Price: nhập giá giảm

- Intro: nhập giới thiệu sản phẩm

- Multi Images: có thể thêm nhiều hình ảnh sản phẩm

- Published: bật/tắt để hiện/ẩn bài viết

- Page: chọn Product Detail

Cuối cùng bạn cần nhấn “Save & Close” để hoàn tất.

Tạo các trường:

Chọn “Custom Field”, nhấn “Add Group" tại trường muốn tạo. Sau đó:

- Nhập tên trường (ví dụ: màu sắc) và tải lại trang web

- Nhấn “Add Child” để thêm các trường con (ví dụ: đen, trắng,...), tải lại trang web và bật “Color" lên để màu sắc hiển thị trên website

- Tương tự với các trường khác bạn cũng có các thao tác như trên.

Tạo các sản phẩm có nhiều thuộc tính:

Sau khi tạo các trường, sau đó:

Quay lại nhóm sản phẩm “Category” và chọn “Specification”:

- Nhấn “Add Item”

- Field Name: chọn tên trường

- Type: kiểu hiển thị của trường

- Attribute: bật/tắt để hiện/ẩn

Cuối cùng bạn cần nhấn “Save & Close” để hoàn tất.

Quay lại sản phẩm chi tiết “All Products”:

- Ở tab Specification: chọn các trường cần thiết, nhấn “Save & Close” để hệ thống ghi nhận lựa chọn

- Ở tab Attribute:

+ Tick chọn 1 thuộc tính

+ Description: nhập mô tả của thuộc tính

+ Regular Price: giá bán

+ Sale Price: giá giảm

+ Multi Images: hình ảnh sản phẩm

+ Promotion: nhập các chương trình khuyến mãi

Cuối cùng bạn cần nhấn “Save & Close” để hoàn tất.

Bài học liên quan

Cách sử dụng module Utilities

Module tiện ích bao gồm các tiện ích liên hệ, tất cả hình ảnh và bộ sưu tập trong website

Xem ngay...

Cách cài đặt Pop-up

Pop-up nằm trong module Marketing, sử dụng như một cửa sổ nhỏ bật lên trong trang web nhằm hiển thị...

Xem ngay...

Cách sử dụng module Slider

Module Slider tập hợp các nội dung quan trọng, nổi bật của website như các sự kiện khuyến mãi, sản...

Xem ngay...
Xuân này vẫn giống xuân xưa, vẫn đi Đà Lạt vẫn chưa hết ghiền

Theo dõi chúng tôi

Lorem Ipsum
Lorem Ipsum
Lorem Ipsum

Xem thêm

Bản quyền © 2016 - 2023 Eraweb. Tất cả các quyền được bảo lưu.
Eraweb là một sản phẩm được làm bằng cả ❤.