Lorem Ipsum
Lorem Ipsum
Lorem Ipsum
Lorem Ipsum

Tạo nhóm Menu:

Chọn “Group”, nhấn nút “Add” màu xanh ở bên phải, sau đó nhập tên nhóm bạn muốn và lưu lại. Bạn có thể tạo nhiều nhóm Menu như: Main Menu, Footer Menu,...

Tạo các danh mục Menu:

Chọn “All Items” bên trên “Group” và nhấn nút “Add” màu xanh ở bên phải để tạo các mục trong Menu. Lúc này, bạn cần chọn chính xác các thông tin để add-on được hoạt động đúng cách:- Name: Tên của các danh mục

- Menu Group: Chọn nhóm menu mong muốn

- Parent: Nếu bạn chọn “No parent” thì danh mục Menu hiện tại đang tạo sẽ là danh mục chính. Nếu bạn chọn các lựa chọn khác thì danh mục Menu hiện tại bạn đang tạo sẽ là danh mục con của lựa chọn đó.- Menu Type:

+ Custom URL: sử dụng cho danh mục Trang Chủ => Mục “Custom URL” bên dưới nhập dấu “/”.

+ Page: sử dụng cho danh mục thông thường => Mục “Destination Page” có thể chọn tất cả.- Các mục: “Product List”/ “Job List”/ “Course List”/ “Article List”: về bản chất là giống nhau. Chọn các lựa chọn này để khi nhấn vào Menu chỉ hiển thị nhóm bài viết cần thiết

+ Mục “Destination Page” bạn cần chọn tên trùng với tên ở Menu Type mà bạn vừa chọn. Sau đó, chọn đúng “Category” mong muốn.

+ Lưu ý: nhóm bài viết phải được tạo trước ở mục “Category” trong Module Article.- Các mục “Specified Product”/ “Specified Job”/ “Specified Course”/ “Specified Article”: về bản chất là giống nhau. Chọn các lựa chọn này để khi nhấn vào Menu sẽ hiển thị cụ thể 1 bài viết.

+ Mục “Product”/ “Job”/ “Course”/ “Article”: nhập đúng tên bài viết mong muốn.- Target:

+ Open Same Window: chọn nếu bạn muốn tiếp tục ở tại cửa sổ đang mở khi nhấn vào tên của danh mục Menu đang tạo.

+ Open New Window: chọn nếu bạn muốn mở cửa sổ mới khi nhấn vào tên của danh mục Menu đang tạo.

Bài học liên quan

Cách sử dụng module Utilities

Module tiện ích bao gồm các tiện ích liên hệ, tất cả hình ảnh và bộ sưu tập trong website

Xem ngay...

Cách cài đặt Pop-up

Pop-up nằm trong module Marketing, sử dụng như một cửa sổ nhỏ bật lên trong trang web nhằm hiển thị...

Xem ngay...

Cách sử dụng module Slider

Module Slider tập hợp các nội dung quan trọng, nổi bật của website như các sự kiện khuyến mãi, sản...

Xem ngay...
Xuân này vẫn giống xuân xưa, vẫn đi Đà Lạt vẫn chưa hết ghiền

Theo dõi chúng tôi

Lorem Ipsum
Lorem Ipsum
Lorem Ipsum

Xem thêm

Bản quyền © 2016 - 2023 Eraweb. Tất cả các quyền được bảo lưu.
Eraweb là một sản phẩm được làm bằng cả ❤.