Lorem Ipsum
Lorem Ipsum
Lorem Ipsum
Lorem Ipsum

Tạo nhóm bài viết:

Chọn “Category", nhấn “Add” để tạo nhóm. Sau đó:

- Name: nhập tên nhóm

- Parent: chọn tên của nhóm bài viết cha nếu nhóm bài viết bạn đang tạo là nhóm bài viết con

- Description: một vài mô tả cho nhóm

- Published: bật/tắt để hiện hoặc ẩn nhóm

- Category Image: thêm hình ảnh cho nhóm

- Page: chọn trang “Article List” hoặc các trang khác tuỳ mục đích

Cuối cùng bạn cần nhấn “Save & Close” để hoàn tất.

Tạo các bài viết:

Chọn “All Articles", nhấn “Add” để tạo bài viết. Sau đó:

Ở tab Basic:

- Name: nhập tên bài viết

- Category: chọn Category mong muốn

- Description: thêm một vài mô tả cho bài viết

- Content: nhập nội dung. Tại đây bạn có thể tùy chỉnh kích cỡ, màu sắc, highlight văn bản, chèn hình ảnh, video, link…

- Published: bật / tắt để hiện hoặc ẩn bài viết

- Intro Image: như một “ảnh đại diện” cho bài viết

- Featured Image: sẽ hiển thị ở trên cùng của bài viết

- Author: chọn tác giả cho bài viết

- Page: chọn “Article Detail” hoặc các trang khác tuỳ mục đích

Ở tab Advanced:

- Embed YouTube Video: sẽ thay thế cho vị trí của Intro Image, gắn đường link Youtube vào bài viết có cấu cấu trúc https://www.youtube.com/watch?v=

- Multi Images: sẽ thay thế cho vị trí của Intro Image, là một dạng Slider bạn có thể thêm nhiều hình ảnh vào mục này

Cuối cùng bạn cần nhấn “Save & Close” để hoàn tất.

Nhân bản bài viết: có thể nhân bản các bài viết được chọn bằng cách:

- Tick chọn bài viết cần nhân bản (có thể chọn 1 hoặc nhiều bài)

- Nhấn vào mũi tên hướng xuống (nằm ngay bên phải nút “Import" màu xanh) sẽ hiện ra lựa chọn “Tạo bản sao", bạn nhấn vào và các bài viết sẽ được nhân bản

Tạo tác giả:

Chọn “Author", nhấn “Add” để tạo. Sau đó:

- Name: nhập tên tác giả

- Job title: vị trí/chức danh của tác giả

- Intro: một vài mô tả về tác giả

- Avatar: thêm hình đại diện cho tác giả

Cuối cùng bạn cần nhấn “Save & Close” để hoàn tất.

Bài học liên quan

Cách sử dụng module Utilities

Module tiện ích bao gồm các tiện ích liên hệ, tất cả hình ảnh và bộ sưu tập trong website

Xem ngay...

Cách cài đặt Pop-up

Pop-up nằm trong module Marketing, sử dụng như một cửa sổ nhỏ bật lên trong trang web nhằm hiển thị...

Xem ngay...

Cách sử dụng module Slider

Module Slider tập hợp các nội dung quan trọng, nổi bật của website như các sự kiện khuyến mãi, sản...

Xem ngay...
Xuân này vẫn giống xuân xưa, vẫn đi Đà Lạt vẫn chưa hết ghiền

Theo dõi chúng tôi

Lorem Ipsum
Lorem Ipsum
Lorem Ipsum

Xem thêm

Bản quyền © 2016 - 2023 Eraweb. Tất cả các quyền được bảo lưu.
Eraweb là một sản phẩm được làm bằng cả ❤.