Lorem Ipsum
Lorem Ipsum
Lorem Ipsum
Lorem Ipsum

Để tạo Pop-up bạn cần chọn “Pop-up" trong module Marketing, sau đó nhấn “Add" để tạo:

Tab Detail:

- Name: nhập tên

- Description: một vài mô tả

- URL: chèn liên kết

- Height và Width: chiều cao và chiều ngang của Pop-up

- Page cover: nơi hiển thị Pop-up

Tab Custom_form:

- Form:

+ No Form: chọn nếu Pop-up ko dùng form

+ Khác: chọn tên form đã tạo trong Visual 3 (Lưu ý: form cần được tạo sẵn trong Visual 3)

Tab Image:

- Image: up ảnh để sử dụng cho Pop-up

- Height và Width: chiều cao và chiều ngang của hình

Tab Background_image:

- Background Color: màu sắc cho background

- Background: hình background

- Height và Width: chiều cao và chiều ngang của background

- Background Position: chọn vị trí của background

Tab Button:

- Cancel Button và Confirm Button: bỏ qua hoặc phản hồi thông tin Pop-up ở 4 kiểu:

+ Hide: không hiển thị nút bỏ qua hoặc nút phản hồi

+ Button: kiểu nút bấm

+ Text: dạng chữ

+ Icon: biểu tượng

- Cancel Button Text và Confirm Button Text: nhập chữ vào ô (ví dụ: Đăng ký hoặc Bỏ qua) nếu ở Cancel Button và Confirm Button bạn chọn kiểu “Text"

Tab Events:

- Outside Close: bật/tắt để hiện hoặc ẩn

- Published: bật/tắt để hiện hoặc ẩn Pop-up

- Start Time và End Time: thời gian bắt đầu và kết thúc Pop-up

- Delay: Pop-up sẽ hiển thị sau khoảng thời gian này (ví dụ: 3000 thì Pop-up sẽ bật lên sau 3 giây khi bạn vào trang web)

- Style:

+ Normal: Pop-up tự động bật lên

+ Scroll: Pop-up sẽ bật lên khi lướt đến vị trí nào đó

+ Click: Pop-up chỉ bật lên khi nhấn vào nút bấm

- Repeat:

+ Only once per session: Pop-up chỉ bật lên khi bạn lần đầu truy cập vào web, những lần tiếp theo sẽ không hiện

+ Only once per user: Pop-up bật lên mỗi khi bạn truy cập vào web, sẽ hiển thị ở những lần truy cập tiếp theo

+ Always show: Pop-up bật lên mỗi khi bạn nhấn vào các trang của web

Cuối cùng bạn cần nhấn “Save & Close” để hoàn tất.

Bài học liên quan

Cách sử dụng module Utilities

Module tiện ích bao gồm các tiện ích liên hệ, tất cả hình ảnh và bộ sưu tập trong website

Xem ngay...

Cách sử dụng module Slider

Module Slider tập hợp các nội dung quan trọng, nổi bật của website như các sự kiện khuyến mãi, sản...

Xem ngay...

Cách sử dụng module Product

Module Product là module sản phẩm sử dụng cho mục đích tạo các nhóm sản phẩm, các sản phẩm chi...

Xem ngay...
Xuân này vẫn giống xuân xưa, vẫn đi Đà Lạt vẫn chưa hết ghiền

Theo dõi chúng tôi

Lorem Ipsum
Lorem Ipsum
Lorem Ipsum

Xem thêm

Bản quyền © 2016 - 2023 Eraweb. Tất cả các quyền được bảo lưu.
Eraweb là một sản phẩm được làm bằng cả ❤.