Lorem Ipsum
Lorem Ipsum
Lorem Ipsum
Lorem Ipsum

Chúng ta sử dụng phần add-on Video. Tạo những video tùy ý để thêm vào vùng section cho website

Bước 1: Chọn add-on Video hoặc gõ tìm kiếm với Video trên thanh add-on. Sau đó kéo thả vào vùng Block được chọn.

Bước 2: Tìm và Click chọn phần Icon Config của Add on Video trên thanh Layer xuất hiện hộp thoại Config.

Title: Tạo tiêu đề cho Video

Url: đường dẩn liên kết cho Video

Addon Title: Tạo tiêu đề cho addon Video

Addon Description: Tạo mô tả cho addon Video

Sound: tự động bật âm thanh cho Video khi nhấn nút play hoặc để đế độ autoplay

Auto Play: Tự động cho chạy video khi vào trang web

Loop: Video tự động phát lại khi hết video

Poster: tạo ảnh chờ khi nhấn chạy video

Control: Hiển thị các nút điều khiển khi xem video (play, pause, stop, Full screen…)

Bước 3: Khi bạn cấu hình toàn bộ ta nhấn nút Apply để hoàn thành việc Config cho Video.

Bước 4: Chọn icon image (bên trái) để thêm ảnh poster, xong nhấn Save. Chọn icon Video (bên phải) để thêm video, xong nhấn Save.

Bài học liên quan

Add-on Product Filter

Chúng ta thường sử dụng phần add-on Product filter để giúp cho khách hàng họ có thể tìm kiếm và...

Xem ngay...

Add-on Product Category

Product category để show ra những thông tin danh sách category mà mình mong muốn ở bất kỳ đâu trên...

Xem ngay...

Add-on Menu

Chúng ta sử dụng phần add-on Menu để hiển thị những danh sách trang mà bạn đã tạo, và chúng...

Xem ngay...
Xuân này vẫn giống xuân xưa, vẫn đi Đà Lạt vẫn chưa hết ghiền

Theo dõi chúng tôi

Lorem Ipsum
Lorem Ipsum
Lorem Ipsum

Xem thêm

Bản quyền © 2016 - 2023 Eraweb. Tất cả các quyền được bảo lưu.
Eraweb là một sản phẩm được làm bằng cả ❤.