Lorem Ipsum
Lorem Ipsum
Lorem Ipsum
Lorem Ipsum

Add-on Text là add-on chữ với chức năng hiển thị nội dung.

Bạn có thể sử dụng add-on này 1 cách linh hoạt như đoạn giới thiệu đơn giản, câu slogan ấn tượng, có thể tùy biến và trang trí một cách sáng tạo.

Nhấn vào Addon Config (biểu tượng bánh xe bên cạnh addon) sẽ hiện bảng:

Addon Title: bật/tắt tiêu đề

Addon Description: bật/tắt mô tả

Addon Scroll: khi bật tính năng này lên và set cho Add-on Text này chiều cao cố định (ví dụ như 200px) thì khi nội dung của Addon vượt quá chiều cao 200px sẽ hiện thanh Scroll bên phải Addon, và có thể kéo xuống xem thêm nội dung.

Bài học liên quan

Add-on Product Filter

Chúng ta thường sử dụng phần add-on Product filter để giúp cho khách hàng họ có thể tìm kiếm và...

Xem ngay...

Add-on Product Category

Product category để show ra những thông tin danh sách category mà mình mong muốn ở bất kỳ đâu trên...

Xem ngay...

Add-on Menu

Chúng ta sử dụng phần add-on Menu để hiển thị những danh sách trang mà bạn đã tạo, và chúng...

Xem ngay...
Xuân này vẫn giống xuân xưa, vẫn đi Đà Lạt vẫn chưa hết ghiền

Theo dõi chúng tôi

Lorem Ipsum
Lorem Ipsum
Lorem Ipsum

Xem thêm

Bản quyền © 2016 - 2023 Eraweb. Tất cả các quyền được bảo lưu.
Eraweb là một sản phẩm được làm bằng cả ❤.