Lorem Ipsum
Lorem Ipsum
Lorem Ipsum
Lorem Ipsum

Add-on tìm kiếm giúp tìm kiếm bài viết, sản phẩm bằng từ khoá.

Mở bảng Add-on để lựa chọn nhiều kiểu có sẵn của Add-on tìm kiếm. Nhấn vào Add-on Config (biểu tượng bánh xe bên cạnh add-on) để tùy chỉnh hiển thị biểu tượng kính lúp ở mục “Screen Show Button” thay cho thanh tìm kiếm ở một màn hình cụ thể trở đi.

Ví dụ: bạn chọn màn hình “Tablet” thì từ màn hình này và cả 2 màn hình nhỏ hơn nó là “Small Tablet”, “Mobile” cũng sẽ hiển thị biểu tượng kính lúp thay cho thanh tìm kiếm.

Bài học liên quan

Add-on Product Filter

Chúng ta thường sử dụng phần add-on Product filter để giúp cho khách hàng họ có thể tìm kiếm và...

Xem ngay...

Add-on Product Category

Product category để show ra những thông tin danh sách category mà mình mong muốn ở bất kỳ đâu trên...

Xem ngay...

Add-on Menu

Chúng ta sử dụng phần add-on Menu để hiển thị những danh sách trang mà bạn đã tạo, và chúng...

Xem ngay...
Xuân này vẫn giống xuân xưa, vẫn đi Đà Lạt vẫn chưa hết ghiền

Theo dõi chúng tôi

Lorem Ipsum
Lorem Ipsum
Lorem Ipsum

Xem thêm

Bản quyền © 2016 - 2023 Eraweb. Tất cả các quyền được bảo lưu.
Eraweb là một sản phẩm được làm bằng cả ❤.