Lorem Ipsum
Lorem Ipsum
Lorem Ipsum
Lorem Ipsum

Bước 1: Tìm và Click chọn phần Icon Config của Add on Product Detail trên thanh Layer xuất hiện hộp thoại.

Tab DISPLAY

Title: Kích hoạt tiêu đề cho sản phẩm

Slide Image: Khởi tạo Slider hình ảnh trong chi tiết sản phẩm. Toàn bộ những ảnh trong Multiple image: của sản phẩm đó.

Category: Cho phép hiển thị Danh mục của sản phẩm đó

Description: Hiển thị mô tả ngắn của sản phẩm

Collapse Height of Description: Thu hẹp chiều cao cho mô tả sản phẩm (tính theo pixel)

Price: Hiển thị giá của sản phẩm

Field: Hiển thị các trường trong custom field của sản phẩm đó. Vd: màu sắc, kích thước, thể tích…

Promotion: Hiển thị nội dung thông tin khuyến mãi

Quantity: Hiển thị số lượng đặt hàng của sản phẩm

Add to Cart: Thêm nút thêm giỏ hàng

Contact Button: Thêm nút liên hệ. Sẽ được tùy chọn đến Form mà bạn đã tạo (mục bên cạnh)

Specification: Hiển thị những thông tin đặc biệt tạo thêm của custom field

Rating Review: hiển thị tính năng đánh giá của khách hàng

Rating Limit: Giới hạn mức độ đánh giá cho sản phẩm

Intro: Hiển thị mục mô tả chi tiết của sản phẩm. (Mục intro trong trang quản trị để nhập thông tin nội dung)

Collapse Height of Intro: Thu hẹp chiều cao cho Intro sản phẩm (tính theo pixel)

Attribute Tooltip: cho hiển thị khi hover chuột sẽ show thông tin chú thích trên những thuộc tính

Attribute Punctuations: Hiển thị dấu ký hiệu nối của thuộc tính đó.

Tab SLIDER

Item Number: Số lượng hình ảnh sản phẩm muốn hiển thị trên Slider

Loop: Lặp chế độ khi chuyển hình sản phẩm

Arrows: Tạo 2 dấu mũi tên trái phải để di chuyển slider mà muốn xem hình sản phẩm nhanh hơn.

Dots: tạo phân trang trên Slider

Auto Play: Chế độ tự chuyển ảnh sản phẩm trên Slider

Play Timeout: Thời gian tự động chuyển ảnh sản phẩm

Item Number: Số lượng hiển thị trong 1 hàng của slider (điều này khác với Item Number bên trên chỉ cho phép hiển thị những sản phẩm hiển thị khi thiết lập với con số có nghĩa tạo cột và sau đó sẽ chuyển thời gian xem tiếp cho những hình sản phẩm tiếp theo)

Horizontal Spacing: Khoảng cách chiều ngang cho hình sản phẩm. Tính Pixel

Vertical Spacing: Khoảng cách dọc ngang cho hình sản phẩm. Tính Pixel

Tab IMAGE

Image Large Crop: Tạo crop ảnh của hình lớn của hình sản phẩm

Image Large Width: Tạo kích thước chiều dài cho ảnh lớn

Image Large Height: Tạo kích thước chiều cao cho ảnh lớn

Image Small Crop: Tạo crop ảnh của hình nhỏ của hình sản phẩm

Image Small Width: Tạo kích thước chiều dài cho ảnh nhỏ

Image Small Height: Tạo kích thước chiều cao cho ảnh nhỏ

Bước 2: khi bạn cấu hình toàn bộ các thẻ trên ta nhấn nút Apply để hoàn thành việc Config cho Product Detail.

Bài học liên quan

Add-on Product Filter

Chúng ta thường sử dụng phần add-on Product filter để giúp cho khách hàng họ có thể tìm kiếm và...

Xem ngay...

Add-on Product Category

Product category để show ra những thông tin danh sách category mà mình mong muốn ở bất kỳ đâu trên...

Xem ngay...

Add-on Menu

Chúng ta sử dụng phần add-on Menu để hiển thị những danh sách trang mà bạn đã tạo, và chúng...

Xem ngay...
Xuân này vẫn giống xuân xưa, vẫn đi Đà Lạt vẫn chưa hết ghiền

Theo dõi chúng tôi

Lorem Ipsum
Lorem Ipsum
Lorem Ipsum

Xem thêm

Bản quyền © 2016 - 2023 Eraweb. Tất cả các quyền được bảo lưu.
Eraweb là một sản phẩm được làm bằng cả ❤.