Lorem Ipsum
Lorem Ipsum
Lorem Ipsum
Lorem Ipsum

Add-on tập hợp nhiều hình ảnh. Sau khi đã kéo thả Add-on, tiếp theo bạn cần nhấn vào Add-ons Config (biểu tượng bánh xe bên cạnh add-on) để cấu hình:

Data Feed:

List items: cho phép bạn tải trực tiếp tải ảnh lên Add-on, có thể thêm số lượng hình ảnh bằng cách nhấn vào nút “Add Item” ở bên dưới và nhấn “Remove” nếu muốn xóa.

Menu: lấy từ album setting trong module Menu

Album: sau khi chọn mục này, bạn cần nhập tên Album muốn hiển thị vào mục “Album” ngay bên dưới.

Article: lấy hình từ Multi Images trong 1 bài viết cụ thể => dùng chung với Add-on Article Detail.

URL: lấy hình theo link Url sẽ = alias của Album

Display:

Popup: bật tính năng này để khi nhấn vào ảnh sẽ hiển thị với kích thước lớn

Add-on Title và Add-on Description: bật/ tắt tùy mục đích sử dụng

Items per Line: số lượng ảnh trên 1 hàng ngang

Horizontal Spacing: khoảng cách giữa các ảnh trên 1 hàng

Vertical Spacing: khoảng cách giữa các ảnh ở 1 cột

Crop: để hình ảnh tự động hiển thị đúng với kích thước ở 2 mục “Image Width” và “Image Height” bên dưới.

Slider: Bật khi đảm bảo đã hoàn tất thiết kế và cấu hình ở các mục trước đó

Rows Number: Số hàng

Auto Height: bật nếu để chiều cao tự động, để bật cái này chiều cao của các hình phải bằng nhau

Loop: bật tính năng này để add-on sẽ tự động lặp lại nội dung hình ảnh sau khi đã trượt hết 1 vòng

Auto Play: bật nếu muốn hình ảnh tự trượt với thời gian Play Timeout càng nhỏ thì trượt càng nhanh. Ví dụ: 4000 = 4s

Bật/tắt số trang ở mục Pagination và mũi tên chuyển Album ở mục Arrow Buttons Position tùy theo nhu cầu của bạn.

Sliders Per View: số hình hiển thị trên 1 hàng

Space Between: khoảng cách giữa các hình

Bài học liên quan

Add-on Product Filter

Chúng ta thường sử dụng phần add-on Product filter để giúp cho khách hàng họ có thể tìm kiếm và...

Xem ngay...

Add-on Product Category

Product category để show ra những thông tin danh sách category mà mình mong muốn ở bất kỳ đâu trên...

Xem ngay...

Add-on Menu

Chúng ta sử dụng phần add-on Menu để hiển thị những danh sách trang mà bạn đã tạo, và chúng...

Xem ngay...
Xuân này vẫn giống xuân xưa, vẫn đi Đà Lạt vẫn chưa hết ghiền

Theo dõi chúng tôi

Lorem Ipsum
Lorem Ipsum
Lorem Ipsum

Xem thêm

Bản quyền © 2016 - 2023 Eraweb. Tất cả các quyền được bảo lưu.
Eraweb là một sản phẩm được làm bằng cả ❤.