Lorem Ipsum
Lorem Ipsum
Lorem Ipsum
Lorem Ipsum

Chúng ta sử dụng phần add-on Map thường xuất hiện trên trang Liên hệ, footer.

Bước 1: Chọn add-on Map hoặc gõ tìm kiếm với Map trên thanh add-on. Sau đó kéo thả vào vùng Block được chọn.

Bước 2: Tìm và Click chọn phần Icon Config của Add on Map trên thanh Layer xuất hiện hộp thoại Config.

Address: Thêm địa chỉ chi tiết và cụ thể. Bạn có thể search và lấy trực tiếp trên google map

Addon Title: Tạo tiêu đề cho add-on Map

Addon Description: Tạo mô tả cho add-on Map

Custom map: Có thể tùy biến add-on map mở rộng

Bước 3: Khi bạn cấu hình toàn bộ ta nhấn nút Apply để hoàn thành việc Config cho Map.

Bài học liên quan

Add-on Product Filter

Chúng ta thường sử dụng phần add-on Product filter để giúp cho khách hàng họ có thể tìm kiếm và...

Xem ngay...

Add-on Product Category

Product category để show ra những thông tin danh sách category mà mình mong muốn ở bất kỳ đâu trên...

Xem ngay...

Add-on Menu

Chúng ta sử dụng phần add-on Menu để hiển thị những danh sách trang mà bạn đã tạo, và chúng...

Xem ngay...

Add-on Product Detail

Phần addon này chỉ thiết lập dành riêng tại trang Product detail mà bạn khởi tạo

Xem ngay...
Xuân này vẫn giống xuân xưa, vẫn đi Đà Lạt vẫn chưa hết ghiền

Theo dõi chúng tôi

Lorem Ipsum
Lorem Ipsum
Lorem Ipsum

Xem thêm

Bản quyền © 2016 - 2023 Eraweb. Tất cả các quyền được bảo lưu.
Eraweb là một sản phẩm được làm bằng cả ❤.