Lorem Ipsum
Lorem Ipsum
Lorem Ipsum
Lorem Ipsum

Add-on chuyển đổi ngôn ngữ: khi website có 2 ngôn ngữ trở lên thì add-on này sẽ được sử dụng để thay đổi ngôn ngữ hiện trên trang web.

Ví dụ: trang web của bạn có 2 ngôn ngữ là Anh-Việt, add-on này sẽ giúp bạn dễ dàng chuyển đổi qua lại giao diện Anh-Việt.

Nhấn vào Add-on Config (biểu tượng bánh xe bên cạnh add-on) để cài đặt:

Style:

Flag & Text: hình cờ và tên ngôn ngữ

Flag & Keyword: hình cờ và tên viết tắt

Text Only: chỉ mỗi tên

Keyword Only: chỉ mỗi tên viết tắt

Flag Only: chỉ hiện mỗi hình cờ

Dropdown Flag & Text: dạng xổ xuống có hình cờ và tên

Dropdown Flag & Keyword: dạng xổ xuống có hình cờ và tên viết tắt

Dropdown Text Only: dạng xổ xuống chỉ có mỗi tên

Dropdown Keyword Only: dạng xổ xuống chỉ mỗi tên viết tắt

Dropdown Flag Only: dạng xổ xuống hiện mỗi hình cờ

Bài học liên quan

Add-on Product Filter

Chúng ta thường sử dụng phần add-on Product filter để giúp cho khách hàng họ có thể tìm kiếm và...

Xem ngay...

Add-on Product Category

Product category để show ra những thông tin danh sách category mà mình mong muốn ở bất kỳ đâu trên...

Xem ngay...

Add-on Menu

Chúng ta sử dụng phần add-on Menu để hiển thị những danh sách trang mà bạn đã tạo, và chúng...

Xem ngay...
Xuân này vẫn giống xuân xưa, vẫn đi Đà Lạt vẫn chưa hết ghiền

Theo dõi chúng tôi

Lorem Ipsum
Lorem Ipsum
Lorem Ipsum

Xem thêm

Bản quyền © 2016 - 2023 Eraweb. Tất cả các quyền được bảo lưu.
Eraweb là một sản phẩm được làm bằng cả ❤.