Lorem Ipsum
Lorem Ipsum
Lorem Ipsum
Lorem Ipsum

Chúng ta sử dụng phần add-on Job Detail để show ra thông chi tiết khi click chọn 1 Job trên Job List những job mà admin đã đang tải. Chỉ sử dụng được cho trang Job Detail.

Bước 1: Ở trang thiết kế giao diện Visual 3, ta tạo 1 Block mới để chứa add-on cần làm. Chọn add-on Job Detail hoặc gõ tìm kiếm với Job Detail trên thanh add-on. Sau đó kéo thả vào vùng Block được chọn.

Bước 2: Tìm và Click chọn phần Icon Config của Add on Job Detail trên thanh Layer xuất hiện hộp thoại.

Tab DISPLAY

Type of Target: Chọn kiểu xem trên trình duyệt (xem không chuyển tab và xem có chuyển sang 1 tab mới trên trình duyệt) khi chọn trên Job-list

Styles: Chọn kiểu giao diện hiển thị của Layout

Job Creator: Hiển thị tên của Creator đó

Job Type: Hiển thị trường thông tin của Job Type được cấu hình

Job Gender: Hiển thị trường thông tin của Job Gender được cấu hình

Job Function: Hiển thị trường thông tin của Job Function được cấu hình

Job Level: Hiển thị trường thông tin của Job Level được cấu hình

Job Number of Vacancies: Hiển thị trường thông tin của Job Number of Vacancies được cấu hình

Job Skill: Hiển thị trường thông tin của Job Skill được cấu hình

Job Languages: Hiển thị trường thông tin của Job Languages được cấu hình

Destination Page: Chuyển hướng đến Job List của job đó khi chọn nội dung category trên trang Job Detail

Captcha: hiển thị chức nhập captcha của Google

Facebook Like: Hiển thị nút Facebook Like

Facebook Share: Hiển thị nút Facebook Share

Twitter: Hiển thị nút Twitter Share

Linkedin: Hiển thị nút Linkedin Share

Bước 3: Khi bạn cấu hình toàn bộ các thẻ trên ta nhấn nút Apply để hoàn thành việc Config cho Job Detail.

Bài học liên quan

Add-on Product Filter

Chúng ta thường sử dụng phần add-on Product filter để giúp cho khách hàng họ có thể tìm kiếm và...

Xem ngay...

Add-on Product Category

Product category để show ra những thông tin danh sách category mà mình mong muốn ở bất kỳ đâu trên...

Xem ngay...

Add-on Menu

Chúng ta sử dụng phần add-on Menu để hiển thị những danh sách trang mà bạn đã tạo, và chúng...

Xem ngay...
Xuân này vẫn giống xuân xưa, vẫn đi Đà Lạt vẫn chưa hết ghiền

Theo dõi chúng tôi

Lorem Ipsum
Lorem Ipsum
Lorem Ipsum

Xem thêm

Bản quyền © 2016 - 2023 Eraweb. Tất cả các quyền được bảo lưu.
Eraweb là một sản phẩm được làm bằng cả ❤.