Lorem Ipsum
Lorem Ipsum
Lorem Ipsum
Lorem Ipsum

Add-on biểu mẫu giúp tạo ra các biểu mẫu từ phức tạp đến đơn giản như: biểu mẫu thông tin cá nhân, biểu mẫu đăng ký khóa học, biểu mẫu đăng ký email để nhận các ưu đãi,...

Nhấn vào Add-on Config (biểu tượng bánh xe bên cạnh add-on) để cài đặt:

Textbox: trường chữ, dùng cho các trường hợp như điền họ và tên, chức danh, tên công ty,...

Textarea: cũng dùng để điền chữ nhưng với nội dung dài hơn, dùng cho trường hợp cần điền nội dung, ghi chú, chú thích…

Dropdown: hiện các lựa chọn dưới chọn dropdown

Checkbox: hiện các lựa chọn dưới dạng checkbox

Radio: hiện các lựa chọn dưới dạng Radio

Upload File: dùng để khách hàng tải lên các file (hình, tài liệu,...)

Email: trường nhập email

Phone: trường nhập số SĐT

Number: trường nhập số

Date: trường chọn ngày/tháng/năm

Label: nhãn chữ

Sau khi chọn được trường phù hợp với yêu cầu, thì nhấn

Config để cài đặt: đổi tên, thêm lựa chọn (Dropdown, Checkbox, Radio)

Remove: xoá trường

Mũi tên lên/xuống: di chuyển các trường

Bài học liên quan

Add-on Product Filter

Chúng ta thường sử dụng phần add-on Product filter để giúp cho khách hàng họ có thể tìm kiếm và...

Xem ngay...

Add-on Product Category

Product category để show ra những thông tin danh sách category mà mình mong muốn ở bất kỳ đâu trên...

Xem ngay...

Add-on Menu

Chúng ta sử dụng phần add-on Menu để hiển thị những danh sách trang mà bạn đã tạo, và chúng...

Xem ngay...
Xuân này vẫn giống xuân xưa, vẫn đi Đà Lạt vẫn chưa hết ghiền

Theo dõi chúng tôi

Lorem Ipsum
Lorem Ipsum
Lorem Ipsum

Xem thêm

Bản quyền © 2016 - 2023 Eraweb. Tất cả các quyền được bảo lưu.
Eraweb là một sản phẩm được làm bằng cả ❤.