Lorem Ipsum
Lorem Ipsum
Lorem Ipsum
Lorem Ipsum

Để add-on này hoạt động, bạn cần nhấn vào Add-on Config (biểu tượng bánh xe bên cạnh addon) và làm sau các bước sau:

Product Page: nếu sử dụng cho sản phẩm thì chọn Product cha trong mục Product Page

Article Page: nếu là bài viết thì chọn Article cha trong mục Article Page

Job Page: tương tự Job page cũng thế

Home Icon: Ẩn/hiện icon Home

Link Hover Color: khi lướt chuột vào thì sẽ đổi màu theo màu đã chọn

Current Page Active: khi nhấn vào page nào đó, tên của page đó sẽ có màu mà bạn chọn

Bài học liên quan

Add-on Product Filter

Chúng ta thường sử dụng phần add-on Product filter để giúp cho khách hàng họ có thể tìm kiếm và...

Xem ngay...

Add-on Product Category

Product category để show ra những thông tin danh sách category mà mình mong muốn ở bất kỳ đâu trên...

Xem ngay...

Add-on Menu

Chúng ta sử dụng phần add-on Menu để hiển thị những danh sách trang mà bạn đã tạo, và chúng...

Xem ngay...
Xuân này vẫn giống xuân xưa, vẫn đi Đà Lạt vẫn chưa hết ghiền

Theo dõi chúng tôi

Lorem Ipsum
Lorem Ipsum
Lorem Ipsum

Xem thêm

Bản quyền © 2016 - 2023 Eraweb. Tất cả các quyền được bảo lưu.
Eraweb là một sản phẩm được làm bằng cả ❤.