Lorem Ipsum
Lorem Ipsum
Lorem Ipsum
Lorem Ipsum

Add-on chi tiết bài viết hiển thị tất cả nội dung của các bài viết. Để add-on này hoạt động, bạn cần nhấn vào Add-on Config (biểu tượng bánh xe bên cạnh addon) và làm sau các bước sau:

Tab Data Feed: mặc định chọn Url để khi chúng ta nhấn vào một bài viết nào đó, trang web sẽ chuyển hướng đến trang chứa Add-on Article Detail.

Tab Display: trong tất cả các tính năng, 3 nội dung cơ bản của một bài viết bạn cần bật lên là Name, Image, Content.

Tab Image/Video:

Popup: bật tính năng này lên, khi nhấn vào hình thì hình sẽ hiển thị kích thước lớn hơn, rõ hơn (Dùng chung với Slider bên cạnh)

Crop Image: để hình ảnh tự động hiển thị đúng với kích thước ở 2 mục Image Width và Image Height bên dưới.

Youtube Video: hiện/ẩn Video được gắn trong bài viết

Tab Slider: Nếu bài viết có up hình lên mục Multi Image ở tab Advanced khi khởi tạo bài viết mới, bạn nên bật tính năng này để có thể xem các hình trong đó ở dạng Slider

Tab Social Media: Bật để chia sẻ bài viết qua các kênh MXH (Facebook, Twitter, LinkedIn)

Bài học liên quan

Add-on Product Filter

Chúng ta thường sử dụng phần add-on Product filter để giúp cho khách hàng họ có thể tìm kiếm và...

Xem ngay...

Add-on Product Category

Product category để show ra những thông tin danh sách category mà mình mong muốn ở bất kỳ đâu trên...

Xem ngay...

Add-on Menu

Chúng ta sử dụng phần add-on Menu để hiển thị những danh sách trang mà bạn đã tạo, và chúng...

Xem ngay...
Xuân này vẫn giống xuân xưa, vẫn đi Đà Lạt vẫn chưa hết ghiền

Theo dõi chúng tôi

Lorem Ipsum
Lorem Ipsum
Lorem Ipsum

Xem thêm

Bản quyền © 2016 - 2023 Eraweb. Tất cả các quyền được bảo lưu.
Eraweb là một sản phẩm được làm bằng cả ❤.