Lorem Ipsum
Lorem Ipsum
Lorem Ipsum
Lorem Ipsum

Add-on Nhóm Bài Viết tập hợp các nhóm bài viết như: blog, tin tức,... Để Add-on này hoạt động, bạn cần làm theo các bước sau:

Trong Manage:

Nhấn nút Add màu xanh để tạo nhóm bài viết

Nhập tên bài viết vào mục Name, bật / tắt tính năng Published để hiện / ẩn nhóm bài viết, thêm ảnh vào Category Image như “ảnh đại diện” của nhóm bài viết, chọn Article List ở mục Page, cuối cùng bạn cần nhấn nút Save & Close để hoàn tất.

Bên trong Visual: sau khi đã kéo thả Add-on, bạn cần nhấn vào Add-on Config (biểu tượng bánh xe bên cạnh addon)

Data Feed:

All: hiển thị tất cả nhóm bài viết

Category: chỉ hiển thị các nhóm bài viết được chọn, bạn cần phải nhập tên nhóm bài viết vào mục Category bên dưới

Menu: lấy từ Category setting trong module Menu

Url: lấy hình theo link Url sẽ = alias của Category

Categories: Điền tên Category muốn hiển thị (dùng khi chọn Data Feed là Category)

Include Subcategories: bật khi muốn hiển thị cả các Category con của Category đã chọn

Exclude Parent: bật nếu không muốn hiện Category cha của category đã chọn

Display:

Order ByOrder Direction sử dụng giống các Add-on trước

Style:

Default: nếu chọn mục này thì add-on sẽ hiển thị ở dạng giống như danh sách bài viết.

Metro UI: nếu chọn mục này thì add-on sẽ hiển thị ở dạng bố cục đã được mặc định sẵn.

Collapse: hiển thị theo dạng Dropdown, mục này hoạt động khi Category được chọn có danh mục con

Slider: hiển thị theo dạng trượt chọn cái này và setting thêm bên tab Slider

Addon Title / Addon Description: bật/tắt tùy mục đích sử dụng

Item Image: bật tính năng này để hình ảnh của từng nhóm bài viết được hiển thị

Item Title / Item Description: tiêu đề / mô tả của từng Category

Page Limit: số category xuất hiện trong 1 trang

Items per Line: số lượng nhóm bài viết trên 1 hàng

Horizontal Spacing: khoảng cách giữa các nhóm bài viết trên 1 hàng

Vertical Spacing: khoảng cách giữa các nhóm bài viết ở 1 cột

Image: nhập thông số vào 2 mục Image Width và Image Height bên dưới để hình ảnh của nhóm bài viết tự động hiển thị đúng kích thước.

Slider:

Rows Number: Số hàng

Auto Play: bật nếu muốn hình ảnh tự trượt với thời gian Play Timeout càng nhỏ thì trượt càng nhanh. Ví dụ: 4000 = 4s

Margin Image: khoảng cách của hình với các phần tử xung quanh

Sliders Per View: số category hiển thị trên 1 hàng

Space Between: khoảng cách giữa các category

Bài học liên quan

Add-on Product Filter

Chúng ta thường sử dụng phần add-on Product filter để giúp cho khách hàng họ có thể tìm kiếm và...

Xem ngay...

Add-on Product Category

Product category để show ra những thông tin danh sách category mà mình mong muốn ở bất kỳ đâu trên...

Xem ngay...

Add-on Menu

Chúng ta sử dụng phần add-on Menu để hiển thị những danh sách trang mà bạn đã tạo, và chúng...

Xem ngay...
Xuân này vẫn giống xuân xưa, vẫn đi Đà Lạt vẫn chưa hết ghiền

Theo dõi chúng tôi

Lorem Ipsum
Lorem Ipsum
Lorem Ipsum

Xem thêm

Bản quyền © 2016 - 2023 Eraweb. Tất cả các quyền được bảo lưu.
Eraweb là một sản phẩm được làm bằng cả ❤.