Lorem Ipsum
Lorem Ipsum
Lorem Ipsum
Lorem Ipsum

Sau khi khởi tạo trang web thành công, bạn có thể nhấn nút Manage để đăng nhập vào quản trị. Lúc này, bạn sẽ được chuyển tiếp đến giao diện trang Manage.

Để tiếp tục đến không gian làm việc (hay còn gọi là khu vực thiết kế), nhấn vào Visual ở cột bên trái. Ngay lập tức bạn được chuyển đến không gian làm việc với bố cục như sau:

Logo - nhấn vào có thể trở lại trang quản trị manage.eraweb.io

Bảng Add-ons - đầy đủ các add-on đáp ứng mọi nhu cầu của một trang web. Tìm hiểu thêm về Add-on

Toolbar - các công cụ cơ bản cần thiết

Thuộc tính - hiển thị các thuộc tính tương ứng theo các công cụ được chọn ở Toolbar

Page - thể hiện tất cả các trang (với 17 trang có sẵn)

Screen - thực hiện Responsive với độ tương thích cao ở cả 5 màn hình cơ bản (Large Desktop, Desktop, Tablet, Small Tablet, Mobile)

Visual Config - chức năng cài đặt ban đầu được thực hiện ngay khi bắt đầu việc thiết kế trang web

Bảng Layer - thể hiện thứ tự của Header, Footer và Body gồm các Section, Container, Block, Add-on

Vùng Canvas - khu vực kéo thả các Add-on

Add Block/Header/Footer - biểu tượng dấu cộng ở bên trái không gian làm việc giúp tạo các Block ở Body và cả Header, Footer

Copy/Paste CSS - sao chép các thuộc tính của 1 thành phần và dán vào thành phần khác

Bài học liên quan

Hướng dẫn cài đặt ban đầu (Visual Config)

Sau khi đã khởi tạo trang web thành công và chuyển hướng đến không gian làm việc, bước tiếp theo...

Xem ngay...
Xuân này vẫn giống xuân xưa, vẫn đi Đà Lạt vẫn chưa hết ghiền

Theo dõi chúng tôi

Lorem Ipsum
Lorem Ipsum
Lorem Ipsum

Xem thêm

Bản quyền © 2016 - 2023 Eraweb. Tất cả các quyền được bảo lưu.
Eraweb là một sản phẩm được làm bằng cả ❤.