Lorem Ipsum
Lorem Ipsum
Lorem Ipsum
Lorem Ipsum

Cấu trúc cơ bản của một trang web thường gồm Header, Body và Footer. Tìm hiểu thêm về Header, Body, Footer.

Bài học liên quan

Cách tạo Container

Container chỉ được thêm sau khi đã tạo Block.Rê chuột vào biểu tượng dấu cộng ở bên trái không gian...

Xem ngay...

Cách tạo Footer

Có 2 cách để tạo Footer:- Cách 1: nhấn “Add Footer” ngay tại vùng Canvas bên dưới Body để tạo...

Xem ngay...

Footer là gì?

Footer là phần cuối cùng của trang web, hiển thị các thông tin liên hệ, phương thức thanh toán, danh...

Xem ngay...

Cách tạo Body

Rê chuột vào biểu tượng dấu cộng ở bên trái không gian làm việc và chọn biểu tượng dấu cộng thứ 1 để tạo để...

Xem ngay...
Xuân này vẫn giống xuân xưa, vẫn đi Đà Lạt vẫn chưa hết ghiền

Theo dõi chúng tôi

Lorem Ipsum
Lorem Ipsum
Lorem Ipsum

Xem thêm

Bản quyền © 2016 - 2023 Eraweb. Tất cả các quyền được bảo lưu.
Eraweb là một sản phẩm được làm bằng cả ❤.